Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2012

2012 QRT 2013 QRV

vuurwerk

Het was een enerverend jaar waarin wederom veel gebeurde.

Een jaar waarin zendamateurs en de hobby nog steeds in de belangstelling stonden. Behalve het verlies van diverse radiozendamateurs en luisteramateurs blijft de hobby groeien en zo werd zelfs in de regio op diverse scholen cursussen gegeven waardoor ook weer nieuwe callsigns bij kwamen.

Een hobby die steeds proffesioneler aan het worden is, digitale modes die men steeds meer ziet. Sets die, alhoewel mooi, bijna zelf niet meer te maken en/of zelf te repareren zijn. Eisen die hoger worden en ons vergelijken met de proffesionele jongens. Steeds meer intergratie met laptops, tablets en telefoons waardoor je zelfs op afstand een verbinding kan maken terwijl je met een telefoon en/of laptop met internet verbonden bent. Zendamateurs zich voor noodgevallen beschikbaar stellen om zo te zorgen voor noodcommunicatie mocht het de overheid niet meer lukken. Digitale ATV is steeds meer normaal.

Niet alles lukte dit jaar in Amsterdam, een velddag organiseren lukt wel maar als er bijna niemand reageert wat moet je dan? Een radiodag die niet helemaal lukte wegens organisatorische problemen, ach je komt het allemaal tegen.

Hier en daar ook weer kleine aanpassingen, een repeater die opeens op bijna 100 meter hoogte komt, die recent tot regio-repeater werd gemaakt waardoor weer een frequentiewijziging nodig was.

Ook een jaar waarin we de VRZA hun clubblad CQPA alleen nog maar online beschikbaar maakte, deze site voor gastbezoekers meteen ook weer aan te passen was, blijf ‘m leuk vinden, waardoor niemand kon inloggen, de site van de Veron Amsterdam tot twee maal toe door hackers voorzien werd van een virus, u ziet men blijft bezig op het radiogebied.

En dus… we staan weer voor het nieuwe jaar met een reeks uitdagingen, uitdagingen zoals een velddag waarin we nu , ongeacht of men nu lid is van een vereniging, maar eens iets van de grond moeten tillen waardoor wij als radioamateurs uit Amsterdam weer op de kaart komen. Luisteramateurs maar eens moeten gaan praten en/of maar ook van zich laten horen. Piraten… eh ja piraten, vele van de huidige amateurs zijn vroeger zo in aanraking gekomen met onze hobby, waar zijn ze? Behalve de mannen van CQ3meter, die ook gewoon zendamateur zijn, zie, hoor ik ze niet meer. Wellicht moeten we maar gewoon allemaal bij onze vakbroeders van Salto gewoon wat zendtijd huren op TV en radio?

Wij van Regio04 hebben ideeën genoeg en ook het komende jaar zal het nodige stof wel weer waaien maar dat is pas volgend jaar… 2013

Een goed, gezond en radiorijk jaar toegewenst !

Read Full Post »

Nieuwe frequentie

Met ingang van heden is de regio repeater bereikbaar op 145.7750 MHz. De shift is 0.6 MHz en een audiotoontje van 88,5 Hz.

Het veranderen van frequentie was op advies van Agentenschap Telecom.

Read Full Post »

DSC01158veronkk

Op donderdag 13 december is er een bijeenkomst. U bent van harte welkom in de conducteursruimte van het Haarlemmermeerstation , Amstelveenseweg 264. Aanvang van de avond is 20.00 uur

Read Full Post »