Feeds:
Berichten
Reacties

Link : UNESCO

PACC 2021

Op 13 februari start de PACC2021 om 12.00 uur UTC . Het VERON Trafficbureau organiseert deze contest elk jaar. Deze contest heeft een lange traditie en is al voor het eerst gehouden in 1955. Dus voor de buitenlandse radiozendamateurs een goede reden om de antennes richting Nederland te zetten.

Maar als de condities meewerken misschien voor u de gelegenheid om net die landen te werken die nog op het verlanglijstje staan.Ook de SWL (luisteramateur) is van harte welkom om deel te nemen aan de PACC contest.

Voor het SWL station telt elk individueel gehoord PACC contest station, zowel Nederlands (PA) als niet-Nederlands (niet PA) als 1 punt. Mits per QSO de beideroepnamen en het volledig uitgewisselde rapport van het gehoorde station (dus RST + nummer of RST + Provincie) is gelogd.

Elke roepnaam telt eenmaal per band, per mode en één bepaald contest station mag niet vaker dan 10
maal per band als tegenstation worden opgevoerd.

Bron : VERON

Link : VERON PACC

Fijne jaarwisseling

We willen, namens de hele crew van Regio04, iedereen een fijne jaarwisseling wensen met veel gezondheid en natuurlijk veel DX, mooie verbindingen, nieuwe antenne´s, nieuwe qso´s met bv P5, 3Y/B, FT5/W of BS7H …. tja 2021 gaat een mooi jaar worden en zorg een beetje voor elkaar … [ vrij naar Eberhard van der Laan ]

Vandaag bereikt ons het trieste bericht dat ons oude afdelingslid Joop van Bree (75) PA0JVB op 20-11-2020 is overleden.

Joop heeft zich jarenlang ingezet voor onze afdeling en gaf o.a. les in Electrotechniek aan vele aanstormende zendamateurs.

Wie heeft er niet aan de lippen van Joop gehangen wanneer hij op onze afdelingsavonden een lezing gaf over antennetechniek aangevuld met mooie anekdotes.
Vanwege de huidige maatregelen zal het afscheid in kleine kring plaatsvinden.

Wij wensen Erica, Erik, Ellen en familie sterkte in deze moeilijke tijd.

Het Bestuur van de VERON afdeling Amsterdam.

https://i0.wp.com/a04.veron.nl/images/PA0JVB.PNG

Bron : http://a04.veron.nl/extramededelingen.html

De huidige situatie heeft tot gevolg dat de diverse verenigingsavonden niet doorgaan waardoor je ook met je qsl-kaarten zit en de stapel groeit en groeit maar wanhoop niet!

Na enig overleg met onze QSL-manager Tjerry PA4T blijkt dat er een hele mooie oplossing is om toch uw kaarten te versturen. Stuur ze gewoon naar Tjerry PA4T via de post vergezeld met een retourenveloppe met uiteraard voldoende zegels als u uw kaarten retour wil hebben.

Zoek via QRZ.com even naar het adres van Tjerry PA4T [wel even inloggen voor het adres] en laat bij een inleverpunt van POST.NL uw enveloppe even wegen en koop de nodige zegels en klaar.

Link : Hoeveel kaarten zijn er nu voor mij?

Link : Zoek hier het adres van PA4T

Link : Hoeveel zegels op enveloppe of pakket?

Maatregelen als gevolg van het Coronavirus.
In de hoop dat wij vanaf oktober weer de activiteiten van onze verenigingsavonden konden hervatten, blijkt de tweede Coronagolf zich verder uit te breiden.
Inmiddels is er zelfs code oranje afgekondigd voor Amsterdam en gelden er aanvullende maatregelen.

Coronavirus (COVID-19) in de regio Amsterdam

Als bestuur kunnen wij niet het risico nemen onder de huidige omstandigheden een verenigingsavond te organiseren.
Wij streven naar een veilige situatie. Helaas kan deze in onze ruimte niet worden gegarandeerd.
Daarom heeft u bestuur besloten, hoe spijtig wij dit ook vinden, om de verenigingsavond van donderdag 8 oktober te annuleren.
Volg voor updates en aanvullende informatie onze website over de aankomende clubavonden.
Laat dit zoveel mogelijk weten aan afdelingsleden die u in de aankomende periode spreekt om teleurstellingen te voorkomen.

Bron : Veron Amsterdam

Op zondag 20 september j.l. vond de jaarlijkse Ballonvossenjacht plaats.

Een videoverslag van het VRZA YouTube-kanaal.

Het is Amsterdamse zendamateurs niet toegestaan om tot zondag 6 september 2020 23.59 uur gebruik te maken van 2320-2400 MHz wegens testen met 5G op het NDSM-plein. Tja 5G … iemand foto´s ?

Laat het ons weten via ons e-mailadres regio04amsterdam@gmail.com

Bron : Agentschap Telecom

Maatregelen als gevolg van het Coronavirus.
Op advies en de huidige richtlijnen van de VERON en het RIVM, is de verenigingsavond van deze maand tot nader bericht geannuleerd.
Hopelijk kunnen wij, in goed overleg met de eigenaar van de verenigingsruimte, met ingang van oktober weer starten met onze clubavonden.

Laat dit zoveel mogelijk weten aan afdelingsleden die u in de aankomende periode spreekt om teleurstellingen te voorkomen.

Bron : VERON A04 website

De rechtstreekse nationale radioweg voor de wisseling van telegrammen tussen Nederland en Nederlands Oost-Indië werd op 7 mei 1923 voor het openbaar verkeer officeel opengesteld. Aanvankelijk werden de voor Indië bestemde telegrammen langs de gewone telegraaflijnen naar het zendstation in Kootwijk bij Apeldoorn overgebracht, aldaar opgenomen en vervolgens radiotelegrafisch naar Indië verder geseind. De uit Indië afkomstinge telegrammen werden te Sambeek bij Boxmeer opgenomen en over de gewone telegraaflijnen naar hun bestemming doorgezonden.
Op 4 augustus 1924 werd de dienst, met vervanging van het ontvangstation te Sambeek door een degelijk station te Meijendel bij Den Haag, gecentraliseerd op het telegraafkantoor in Amsterdam. Sedert 4 augustus 1924 werden de telegrammen naar Indië door Amsterdam met gebruikmaking van het zendstation in Kootwijk zonder tussenkomst van het personeel in Kootwijk naar Indië verzonden, terwijl de ontvangst van telegrammen uit Indië in Meijendel zonder opneming aldaar naar Amsterdam werd doorgeleid. Het zendstation in Kootwijk maakte gebruik van de langegolf, 8800 dan wel 16800 meter. Volledigheidshalve dient nog te worden vermeld, dat sedert 15 augustus 1925 telegrammen uit Indië naar Nederland ook worden verzonden via Amerika met een verbinding tussen Bandoeng en San Francisco en tussen New-York en Amsterdam.

Foto : Radio-afdeling met ondulator

Het snelverkeer per radio wordt vooral in het verkeer met Europeese landen toegepast. Ook voor deze berichtenwisseling zijn de radio-zenders en radio-ontvangers in Kootwijk en Meijendel opgesteld. De ontvangen tekens worden hier niet op het gehoor opgenomen, maar op een schrijftoestel, zogenaamd ondulator, opgetekend. De papierstrook, waarop de morsetekens voorkomen, loopt, zoals de afbeelding laat zien, uit het toestel. Deze strook wordt langs een schijfmachine gevoerd, waarop de telegrafist de tekens van de strook direct in getypte letters omzet.

Foto : De ponsafdeling

Afdeling voor verzending naar Indië en Amerika, en gehoorontvangst van Indië en Amerika. Naast de ponsafdeling, door een dubbele glaswand gescheiden, bevindt zich de radio-afdeling. Men ziet de 2e foto de verschillende ontvangs- en verzendtafels opgesteld. De ambtenaren nemen de door Meijendel doorgegeven uit Indië of Amerika ontvangen signalen met de hoofdtelefoon op, waarbij het gehoorde in handschrift, of door middel van de schrijfmachine, op het telegramformulier wordt overgebracht.
Het zenden geschiedt automatisch. De tekst van de telegrammen wordt op ponsmachine in een papierstrook geponst, dat wil zeggen door middel van perforaties, die de seintekens vormen, daarin aangebracht. De geperforeerde strook wordt door de automatische zender gevoerd.

Foto : Radioafdeling Amsterdam

Vanaf 7 augustus 1925 werd er met het in gebruik nemen van het eerst korte-golf zender de capaciteit vergroot. Niet lang er na volgde er meer en in totaal zijn er 6 zenders opgesteld. Van deze automatische zenders stonden er 2 in het Laboratorium der Rijkstelegraaf in Den Haag en konden worden bediend vanuit Amsterdam. De rest stond in Kootwijk opgesteld.

Foto : Laboratorium der Rijkstelegraaf in Den Haag

Kortom u ziet dat ook in de hoofdstad menig verbinding, al dan niet op afstand, werd gemaakt met Indië.
Een mooi stukje geschiedenis die blijft boeien ook al is het heden o zo makkelijk om even een bericht te sturen naar het verre [voormalige] Indië.

 
 
 
 
 
Bron : De Radioverbinding PTT 1927